Open huis

Het programma wordt ingevuld in samenwerking met Stichting Prisma. Onder de naam ‘Lab©; Zorg en Samen leven op een bijzondere buitenplaats’, ontwikkelt Prisma, in het kader van Leefbaarheid Brabant, de leefbaarheid op Landpark Assisië. Prisma zoekt bewust coalities met partijen buiten de zorg om de monocultuur van zorg voor kwetsbare burgers met een verstandelijke beperking te doorbreken en de leefbaarheid en levendigheid op het landpark een duurzame impuls te geven. De vestiging van het Vitura VitaliteitCentrum is hiervan een eerste voorbeeld. Ook Prisma wil graag haar unieke locatie tonen. In de middag kun je deelnemen aan een rondleiding over het meer dan honderd jaar oude landpark, of aan een activiteit met bewoners, beiden verzorgd door Prisma.

Programmaonderdelen (los bij te wonen):

  • 12.30 – 14.00u lunch verzorgd door Prisma en enkele bewoners
  • ervaringsactiviteiten, van ongeveer een uur in de tuin van Vitura. Start om 14.00u, 15.15u, 16.30u en 17.45u
  • rondleiding over het landpark van ongeveer een uur. Start om 14.00u, 15.00u, 16.00u en 18.00u.
  • kennismaken met bewoners met, afhankelijk van het weer, de mogelijkheid om mee te helpen in de moestuinen of in de boerderij. Start om 14.00u of om 15.00u.

In verband met de voorbereidingen stellen we het op prijs als je je vooraf aanmeldt.
Voor vragen en/of aanmeldingen Vitura: Brigitte Musters, 06-53129350, brigitte@vitura.nl.
Voor vragen en aanmeldingen de rondleiding of activiteiten met bewoners van Prisma: Hetty Stappers, hstappers@prismanet.nl of Ad Jespers, ajespers@prismanet.nl.

Meer informatie over Stichting Prisma vindt u hier.

Print Friendly, PDF & Email
Share This: