Follow-up en nazorg

1
Afhankelijk van het behandelprogramma vinden er follow-up en nazorg bijeenkomsten plaats. Zo zijn er zowel na het Vitaliteit als Preventie Programma drie terugkombijeenkomsten in het eerst jaar na afloop van de behandeling; na drie maanden, zes maanden en na een jaar.

Nazorg is uiteraard ook mogelijk, maar is niet standaard en daarmee altijd op maat. Dat wil zeggen dat dit op verzoek, en altijd in overleg met de deelnemer, wordt ingevuld.

Tot slot organiseren we, buiten het behandeltraject, super- en intervisie bijeenkomsten waarbij de deelnemers, buiten of na het volgen van een programma, ruimte wordt geboden om op de laden en te ontspannen.

Print Friendly, PDF & Email