Goed nieuws uit Zweden!

Medio december jongstleden brachten we een bezoek aan de Zweedse Landbouwuniversiteit SLU. Tijdens dit bezoek bleek dat daar de ontwikkelingen met betrekking tot Nature Assisted Therapy ook niet stil hebben gestaan. Deze therapie wordt in Zweden reeds tien jaar toegepast. Al in 2003 werden rond de Universiteit in Alnarp tuinen aangelegd om vervolgens mensen met een hele zware burn-out (ziekteverzuim van vier jaar of langer) te behandelen.

Deze tuinen zijn ontwikkeld door Patrik Grahn, professor aan de SLU. Naast zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de tuinen is er door hem ook van begin af aan wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van deze behandelmethode. Nu, tien jaar later, zijn de resultaten bekend en heeft de SLU geconcludeerd dat deze onderzoekspilot succesvol was en plaats kan maken voor een nieuw onderzoek in de provincie Skane.

De methode bleek namelijk zó effectief te zijn, dat deze provincie recentelijk heeft besloten om tien tuinen in haar provincie te ontwikkelen waarin mensen kunnen herstellen van stress.

In Zweden werkt het systeem van vergoedingen voor ziektekosten namelijk anders dan in Nederland. De provincie is daar niet alleen verantwoordelijk voor de doorbetalingen van salarissen gedurende ziekteverzuim, maar ook voor de ziektekosten van werknemers. Volgens de provinciebestuurder die we spraken, gaan deze tuinen hem dus een enorm financieel voordeel opleveren.

Net als in Nederland, zijn in Zweden erg veel mensen die uitvallen ten gevolge van stress. Omdat de behandelmethode in Alnarp veel effectiever is gebleken dan de cognitieve gedragstherapie die in Zweden gangbaar was, hebben politici in de regio unaniem met het voorstel van de bestuurder ingestemd.

Met deze tien tuinen wordt de methodiek verder opgeschaald. De provincie heeft een systeem waarin ze resultaten van de methode kan analyseren op effectiviteit. Daarmee kan de kwaliteit komende jaren verder verhoogd worden. Onze Zweedse partners begeleiden dit nieuwe proces en lopen daarmee voorop in de kennisontwikkeling.

Print Friendly, PDF & Email
Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *