Vitura Preventie Programma

Dit programma is gericht op mensen die (door omstandigheden) minder energie dan gebruikelijk hebben of de balans tussen inspannen en ontspannen kwijt zijn. Zij kunnen zich hierdoor in de gevarenzone bevinden voor het krijgen van een burn-out.

Het doel van dit programma is opladen, herstellen van het gewenste energieniveau en de conditie, het bieden van inzicht en het creëren van bewustzijn om uitval te voorkomen. Dit doen we door te werken aan veerkracht en vitaliteit.

Dit programma omvat een periode van twaalf weken met een licht opbouwend karakter qua tijdsbesteding en intensiteit:

  • Week 1 en 2: één dagdeel behandeling in Vitura VitaliteitCentrum
  • Week 3 tot en met 10: twee dagdelen per week behandeling in Vitura VitaliteitCentrum
  • Week 11 en 12: twee dagdelen per week behandeling in Vitura VitaliteitCentrum

Het programma bestaat uit gesprekken, ontspanningssessies, creatieve therapie, tuintherapie en groepsactiviteiten. De activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats. Deelname vindt in principe plaats naast (gedeeltelijke) werkzaamheden en andere bezigheden.

Het behandelteam bestaat uit een psychotherapeut, een creatief therapeut, een fysiotherapeut en een tuintherapeut. Daarnaast begeleidt de hovenier, die tevens de tuinen onderhoudt, deelnemers bij activiteiten in de tuin, zoals zaaien, planten, snoeien, oogsten etc.

Het (eerste) jaar na deze behandelperiode volgen drie terugkombijeenkomsten: na drie maanden, zes maanden en een jaar. Tijdens de bijeenkomsten monitoren we de vitaliteit van de deelnemer.  De resultaten worden (anoniem!) gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoek.

Omdat we ons realiseren dat er bij dreigende overspannenheid of burn-out snelle interventie nodig is, werken we met open groepen. Dit houdt in dat de deelnemers op elk gewenst moment kunnen instappen.

De kosten voor dit programma bedragen € 5.900,-.

Print Friendly, PDF & Email