Provincie Noord-Brabant geeft Vitura financiële impuls

De provincie Noord-Brabant zet zich in voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie. Het doel hiervan is Brabant van steeds meer mooie, interessante en inspirerende locaties en gebieden te voorzien, zodat mensen er graag wonen en verblijven en bedrijven zich er willen vestigen.

Met het programma ‘Mijn Mooi Brabant’ (MMB) levert de provincie samen met ondernemers, partners en onderwijs een bijdrage aan deze doelstelling. Het programma omvat een vijftiental inspirerende voorbeeldprojecten. Een daarvan is de Natura Assisted Health Foundation (NAHF), een stichting met als doel het bij elkaar brengen van wetenschap en ondernemerschap op het gebied van natuur en gezondheid.

Omdat Vitura letterlijk als proeftuin voor de Nature Assisted Health Foundation fungeert, profiteert zij mee van de financiële impuls die NAHF ontving vanuit ‘Mijn Mooi Brabant’. Zo is de realisatie van de tuinen van Vitura mede mogelijk gemaakt door deze financiële bijdrage. De aanleg en het onderhoud van deze tuinen zijn belangrijk voor de behandelmethode van Vitura, maar leveren tevens een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in bredere zin.

De provincie biedt binnen het programma echter meer dan financiële steun; Ze werkt nauw samen met de partners van Mijn Mooi Brabant, deelt kennis en ondersteunt waar mogelijk om goede initiatieven ook verder op te schalen. Zeker zo waardevol!

Print Friendly, PDF & Email
Share This: