Vitaliteit Programma

Dit programma is gericht op mensen met stress gerelateerde klachten zoals aanhoudende vermoeidheid en balansverstoring door een ingrijpende gebeurtenis of een burn-out.

Het doel van het programma is allereerst herstel en daarna aanpassing, re-integratie en het bieden van inzicht om terugval te voorkomen. Voorafgaand aan de behandeling wordt een diagnostisch onderzoek gedaan door een psychotherapeut. Daarbij worden vragenlijsten ingevuld en vindt een uitgebreid gesprek plaats. Op basis hiervan wordt een diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Doel van het behandelplan is het verbeteren van de balans tussen in- en ontspanning wat leidt tot een sterk verbeterde vitaliteit van de deelnemer.

Omdat we ons realiseren dat er bij overspannenheid en/of burn-out snelle interventie nodig is, werken we met open groepen. Dit houdt in dat de deelnemer op elk gewenst moment kan instappen.

Centraal in het programma staat het verblijf in en om de tuinen in combinatie met zowel individuele als groepstherapie. De bijeenkomsten op het VitaliteitCentrum kennen een vaste dagindeling: gezamenlijk start met koffie/thee, ontspanningssessie, activiteit (individueel of in een groep, actief of creatief), individuele behandeling bij afzonderlijke therapeut(en) en een gezamenlijke afsluiting.

Ondanks de vaste dagindeling is er voldoende ruimte voor zelfsturing door de deelnemer. Hij of zij bepaalt namelijk zelf, al dan niet in overleg met één van de therapeuten hoe de tijd tussen de gezamenlijke start en afsluiting wordt ingevuld. Geen enkel individu en burn-out is gelijk, maatwerk en zelfsturing zijn daarom zeer belangrijk voor een spoedig en duurzaam herstel.

Het programma kent een opbouwend karakter qua tijdsbesteding en intensiteit:

  • Week 1: één dagdeel aanwezig in Vitura VitaliteitCentrum
  • Week 2 en 3: twee dagdelen per week aanwezig in Vitura VitaliteitCentrum
  • Week 4 tot en met 9: vier dagdelen per week aanwezig in Vitura VitaliteitCentrum
  • Week 10 en 11: twee dagdelen per week aanwezig in Vitura VitaliteitCentrum
  • Week 12: één dagdeel aanwezig in Vitura VitaliteitCentrum

Het (eerste) jaar na deze behandelperiode volgen drie terugkombijeenkomsten: na drie maanden, zes maanden en een jaar. Tijdens de bijeenkomsten monitoren we de vitaliteit van de deelnemer.  De resultaten worden (anoniem!) gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoek.

Vanaf week 10 (richtlijn) wordt gewerkt aan het re-integratieplan. Uiteraard is het re-integratietraject per persoon verschillend. Een (gedeeltelijke) werkhervatting behoort tot de mogelijkheden.

Nazorg is niet standaard in het programma inbegrepen. Het is wel mogelijk, altijd op maat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het werken in de tuin of andersoortige activiteiten in de natuur.

De kosten voor dit programma bedragen € 8.900,-. Deelnemers die (te) ver van het Vitura VitaliteitCentrum wonen, kunnen eventueel overnachten in de buurt. We hebben hierover met diverse accommodaties in de regio afspraken gemaakt.

Print Friendly, PDF & Email