Vitura VitaliteitCentrum en MVO

4
Voor het Vitura VitaliteitCentrum is maatschappelijk verantwoord ondernemen vanzelfsprekend. Dit komt op een aantal manieren tot uiting.

Allereerst kan het bij een behandelmethode waar de natuur een belangrijke rol speelt niet anders zijn dan dat we zorgvuldig met de natuur omgaan. Bij het inrichten van de tuinen is daarom uitgegaan van de bestaande situatie en vervolgens gekeken hoe de tuinen zo aangepast konden worden dat zij geschikt zouden zijn voor het centrum. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de hoogstam fruitbomen in stand zijn gehouden en dat er bij het onderhoud geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Daarnaast is er aandacht voor natuurontwikkeling en permacultuur. Op deze manier maken we niet alleen gebruik van de natuur, maar geven we ook iets terug.

Daarnaast is Vitura aangesloten bij de Nature Assisted Health Foundation (NAHF). Deze stichting heeft als doel het optimaal benutten van de mogelijkheden die de natuur en groen bieden om de kwaliteit van leven te verhogen. Daarbij is ruim aandacht voor de maatschappelijke vraagstukken die leven.

Print Friendly, PDF & Email