Wat is het?

1
Het Vitura VitaliteitCentrum stelt mensen in staat de kwaliteit van hun leven duurzaam te verbeteren door gebruik te maken van een groene, natuurlijke omgeving.

Vitura biedt hiervoor verschillende programma’s, allen gebaseerd op de unieke combinatie van die groene, natuurlijke omgeving, waarbinnen een multidisciplinair team de deelnemers helpt bij het blijvend (terug) verkrijgen van voldoende energie en vitaliteit. Afhankelijk van de behoefte van de deelnemer verschuift het accent van fysiek herstel naar acceptatie, inzicht, het vergroten van het zelfvertrouwen, het doorbreken van patronen, het herkennen en leren aangeven van grenzen en tot slot het ontwikkelen van een nieuwe leef- en werkstijl met bijbehorende keuzes.

Print Friendly, PDF & Email